Son Fark Değişim(%) Top.Hacim Saat
BİST BILESIK 98.314 8.198.668.673 18:05:17
BİLANÇO 0
I- VARLIKLAR 0
A. Hazır Değerler 513.106
1-Kasa 0
2-Bankalar 0
3-Diğer Hazır Değerler 513.106
B. Menkul Kıymetler 76.845.912
1-Hisse Senetleri 0
2-Özel Kesim Borçlanma Senetleri 0
3-Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri 0
4-Diğer Menkul Kıymetler 76.845.912
C. Alacaklar 0
D. Diğer Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 77.359.018
II- BORÇLAR 0
1. Banka Avansları 0
2. Banka Kredileri 0
3. Takasa Borçlar 0
4. Yönetim Ücreti 32.267
5. Vergi Karşılığı 0
6. Diğer Borçlar 20.941
1-Denetim Ücretleri 2.751
2-Takas Saklama Komisyon Ücreti 8.393
3-Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti 3.865
4-Diğer Borçlar 5.932
TOPLAM BORÇLAR 53.208
III- FON TOPLAM DEĞERİ 0
A. Katılma Payları 65.155.042
B. Katılma Payları Değer Artışı/(Azalışı) 30.079.293
C. Fon Gelir Gider Farkı -17.928.525
1- Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı -171.538
2- Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı -17.756.987
FON TOPLAM DEĞERİ 77.305.810
BORÇLAR VE FON TOPLAM DEĞERİ TOPLAMI 77.359.018
GELİR TABLOSU 0
I- FON GELİRLERİ 223.026
A- Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Ka 0
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Paylar 0
Hisse Senetleri Kar Payları 0
Borçlanma Senetleri Faizleri 0
Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Pay 0
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payla 0
3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 0
B- Menkul Kıymet Satış Karları 3.878
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları 0
Hisse Senetleri Satış Karları 0
Borçlanma Senetleri Satış Karları 0
Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları 0
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları 0
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları 3.878
C-Gerçekleşen Değer Artışları 219.148
D- Diğer Gelirler 0
II- FON GİDERLERİ -394.564
A- Menkul Kıymet Satış Zararları 0
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları 0
Hisse Senetleri Satış Zararları 0
Borçlanma Senetleri Satış Zararları 0
Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları 0
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları 0
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları 0
B-Gerçekleşen Değer Azalışları 0
C-Faiz Giderleri 0
1- Banka Avans Faizleri 0
2- Banka Kredi Faizleri 0
D- Diğer Giderler -394.564
1-İlan Giderleri -670
2-Noter Harç ve Tasdik Ücretleri -216
3-Fon Yönetim Ücretleri -291.672
4-Denetim Ücretleri -5.434
5-Vergi 0
Resim 0
Harç ve Benzeri Giderler -237
6-Saklama Giderleri -73.817
7-Tahvil Tescil Payı Giderleri 0
8-Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti -12.656
9-Kotta Kalma Ücreti -5.263
10-Diğer Giderler -4.599
III- FON GELİR GİDER FARKI -171.538
405